Data publikacji w serwisie:

Kto tu mieszka?

- Mamy do czynienia z bardzo słabo poznanym podziemnym światem, w którym nawet trudno zdefiniować kto jest gościem, a kto faktycznym gospodarzem – mówi dr Przemysław Kurek z Wydziału Biologii UAM, który wraz z zespołem badał opuszczone norowiska średnich ssaków drapieżnych, tj. lisa i borsuka. Naukowcy odkryli, jak wiele gatunków bezkręgowców ukrywa się w takich miejscach.

Z badań wynika, że opuszczone norowiska średnich ssaków drapieżnych to często rozległy podziemny system korytarzy ze specyficznymi warunkami, bardzo atrakcyjnymi dla bezkręgowców zamieszkujących je na stałe lub tylko w nich zimujących. Naukowcy odnaleźli tam aż 91 gatunków z bardzo różnych grup systematycznych. Dominowały owady (muchówki, chrząszcze, pluskwiaki, błonkówki, motyle) oraz pajęczaki, ale zaobserwowano także ślimaki oraz wije i równonogi.

- Idea naszych badań wpisywała się w ciąg publikacji, w których wraz z innymi zespołami badaczy wykazywaliśmy jak duże znaczenie mają norowiska ssaków drapieżnych dla kształtowania różnorodności gatunkowej różnych grup organizmów w ekosystemie leśnym – mówi dr Przemysław Kurek. Jak wyjaśnia, chodzi o tworzenie przez zwierzęta kopiące nory mikrosiedlisk zapewniających osiedlanie się i przetrwanie innych organizmów, czyli w rezultacie tworzenie miejsc o zwiększonej różnorodności gatunków roślin i zwierząt.

Dotychczasowe działania naukowców wskazały na istotne znaczenie konkretnego gatunku: borsuka. - Okazuje się, że jego norowiska są oazą różnorodności i w tym kontekście można pokusić się o stwierdzenie, że borsuk jest gatunkiem kluczowym – zaznacza dr P. Kurek. - Chciałbym, aby wyniki naszych badań były przyczynkiem do dyskusji o lepszej ochronie tego gatunku, teraz można na niego polować przez trzy miesiące w roku – dodaje biolog z UAM.

Badania były realizowane we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem Szczecińskim oraz z Uniwersytetem w Koszycach. Wyniki badań zespołu zostały opublikowane w czasopiśmie Ecological Entomology (2021) doi: 10.1111/een.13062: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/een.13062

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048