Data publikacji w serwisie:

Laureaci Konkursu Tłumaczeniowego „Poznań na Językach”

27 października w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius ogłoszono wyniki Konkursu Tłumaczeniowego  "Poznań na Językach". Celem Konkursu było m.in. wyłonienie najlepszego studenckiego tłumaczenia dwóch tekstów: wiersza Stanisława Barańczaka „Od Knasta” raz opisów poznańskich dzielnic (fyrtli) na języki, których można się uczyć w Szkole Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Konkursie mogli wziąć udział studentki i studenci kierunków prowadzonych w ramach SNJL, kierunków filologicznych prowadzonych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu oraz kierunków prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach. Do Konkursu przystąpiły 22 osoby, zgłoszono tłumaczenia tekstów na 9 języków (angielski, niemiecki, rosyjski, białoruski, ukraiński, włoski, hiszpański, francuski, chorwacki).

Komisja Konkursowa wyróżniła prace 10 laureatów:

  • Joanna Gancarz (kategoria – j. niemiecki)
  • Dorota Pawałowska (kategoria – j. ukraiński)
  • Yana Titus  (kategoria – j. ukraiński)
  • Róża Watracz  (kategoria – j. duński)
  • Aneta Garlikowska  (kategoria – j. białoruski)
  • Jakub Gierszal  (kategoria – język chorwacki)
  • Olga Malengowska  (kategoria – j. hiszpański)
  • Agata Pułyk  (kategoria – j. angielski)
  • Emilia Turton  (kategoria – j. angielski)
  • Claudia Garegnani  (kategoria – j. włoski)

Konkurs zorganizowała Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM we współpracy z Miastem Poznań. W uroczystości udział wzięli: prorektorka ds. nauki kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze – prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prorektor ds. studenckich i kształcenia – prof. Joanna Wójcik, przedstawiciele Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziału Neofilologii, zastępczyni dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznania – Katarzyna Sobocińska oraz przedstawiciele firm partnerskich.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048