Data publikacji w serwisie:

Lubuskie Wawrzyny 2018 rozdane

W czwartek, 28 lutego, w Zielonej Górze, odbyła się gala rozdania Lubuskich Wawrzynów. Partnerem Konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poprzez działalność Collegium Polonicum w Słubicach, stara się wspierać życie literackie, kulturalne i popularnonaukowe na pograniczu. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 25 książek, z czego trzy nominowano do nagrody Lubuski Wawrzyn Naukowy. Nagrodę w tej kategorii uzyskała publikacja pt.: „Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej”. Oprócz nagrody głównej przyznana została również Nagroda Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową 2018 roku, w postaci srebrnego pióra. Nagrodę zdobył w tym roku Lech Dominik z książką: „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.)”. Autor niestety nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

- Konkurs Lubuskie Wawrzyny składa się z trzech części - Wawrzyn Literacki, Wawrzyn Naukowy i Wawrzyn Dziennikarski – mówi prof. Grzegorz Podruczny, członek kapituły konkursu. - Wawrzyny mają 35 letnią tradycję, po raz pierwszy zostały przyznane w 1994 roku. Wawrzyny Naukowe przyznawane są od 2005. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu bierze w jego organizacji udział od 2018 roku.
Wawrzyn naukowy przyznawany jest za najlepszą monografię naukową poświęconą dziejom lub współczesności Środkowego Nadodrza lub województwa lubuskiego.
Więcej informacji na temat konkursu:

http://www.wawrzyny.norwid.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=324%3Alubuskie-wawrzyny-2018-zostaly-rozdane&catid=79&Itemid=435&fbclid=IwAR2lw8NEuWBvrhGb6ca7CeJNVpJTRP8gQLKH2_D1sXieV97iUneb4Fe4ykM

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497