Data publikacji w serwisie:

Medal 100-lecia dla dr Ernestyny Skurjat-Kozek

Działaczka polonijna w Australii, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Ernestyna Skurjat-Kozek, redaktor naczelna Pulsu Polonii, a także założycielka Kościuszko Heritage, otrzymała Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. W imieniu JM Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego, medal wręczył Prorektor, prof. Tadeusz Wallas. Wyróżnienie przyznane zostało przez Międzyuczelniany Komitet ds. Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497