Data publikacji w serwisie:

„Microstructures – photo album”

Jak wygląda grafen z bliska? Powiększony kilka milionów razy? Pod redakcją prof. Stefana Jurgi, byłego Rektora UAM, a obecnie dyrektora Centrum NanoBioMedycznego, dla uczczenia setnej rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego, powstał album pt. „Microstructures – photo album”. W bogatej kolekcji czarnobiałych zdjęć można zobaczyć z bliska nanocząstki, żele, hodowle komórkowe oraz inne układy, którymi na co dzień zajmują się pracownicy Centrum NanoBioMedycznego (CNBM).

- Mam nadzieję, że ta krótka podróż po różnorodnych materiałach wyprodukowanych w Centrum NanoBioMedycznym posłuży Państwu jako podstawa do dalszej eksploracji tych tematów i zachęci do odwiedzenia naszej strony – zachęca do przestudiowania publikacji dyrektor CNBM, prof. Stefan Jurga.

- Internetowy album liczy 203 czarno-białe zdjęcia różnego rodzaju struktur oraz cząstek otrzymywanych w CNBM. Zdjęcia pochodzą z najnowszych mikroskopów dostępnych w Polsce umożliwiających, jak to jest w przypadku transmisyjnego mikroskopu elektronowego, uzyskanie rozdzielczości atomowej (maksymalna rozdzielczość obrazu 80 pm – odpowiada to powiększeniu 150 mln razy). Maksymalne powiększenie użyte do wykonania obrazu w przypadku tej publikacji to ok. 6.7 mln razy – mówi jej współautor dr Krzysztof Tadyszak. - Kontynuacją tego wydania elektronicznego będzie wydanie książki w druku z wybranymi zdjęciami w wersji kolorowej – 100 zdjęć na stulecie Uniwersytetu Poznańskiego – dodaje.

Nad albumem pracowało 26 współautorów, w większości pracowników Centrum NanoBioMedycznego. Zdjęcia były zbierane i selekcjonowane przez ponad rok. Zostały wykonane w ramach prowadzenia różnych projektów naukowych, finansowanych przez: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Informacje dotyczące konkretnych projektów można znaleźć w albumie.

Zdjęcia wykorzystane w publikacji były wykonane czterema różnymi technikami: transmisyjną i skaningową mikroskopią elektronową, skaningową mikroskopią jonową, oraz mikroskopią sił atomowych.

Inspiracją do rozpoczęcia prac nad albumem była wystawa grafik pt. „When science meets art” zorganizowana w 2017 roku przez dr Alicję Warowicką, adiunkta w Centrum NanoBioMedycznym. Wystawa towarzyszyła konferencji Nanotech Poland - International Conference & Exhibition organizowanej przez CNBM przy udziale Wydziału Fizyki UAM. Wystawa, będąca przykładem połączenia nauki i sztuki, przedstawiała motywy graficzne zdjęć uzyskanych za pomocą mikroskopii elektronowej i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Nowe wydruki grafik zostały zaprezentowane ponownie w ubiegłym roku podczas konferencji „Odpowiedzialne badania i innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki” w holu WNPiD UAM w ramach projektu DIALOG.

Album można obejrzeć pod linkiem: http://cnbm.amu.edu.pl/pl/ksiazka-dla-upamietnienia-setnej-rocznicy-powstania-uniwersytetu-poznanskiego-0

(ps)