Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku”

W czwartek 16 września 2021 r., w Collegium Polonicum UAM w Słubicach, rozpoczyna się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku”. Na tym dorocznym spotkaniu politologów naukowcy będą prezentować wyniki badań tym razem na temat zjawisk i procesów, które zrodziły się lub uwidoczniły w okresie pandemii Covid-19.

- Doroczna konferencja naukowa “Europa XXI wieku” na stałe wpisała się w harmonogram spotkań naukowców, zajmujących się badaniem integracji europejskiej i procesami z nią związanymi. Cieszymy się, że w wydarzeniu będzie uczestniczyć 180 badaczy z Europy, ale także z innych odległych miejsc, m.in. Meksyku, Palestyny, Kazachstanu czy Republiki Środkowoafrykańskiej - mówi prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Tadeusz Wallas.

Podczas dwudniowej konferencji poruszone zostaną tematy konsekwencji pandemii dla Unii Europejskiej, strategii ich ograniczania, a także procesów wpływających na efektywność integracji czy roli nowych i tradycyjnych środków komunikowania masowego w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Europa zmaga się jednak nie tylko z pandemią, ale także z innymi problemami: nieprzestrzeganiem wartości UE, kryzysem demokracji liberalnej, migracjami, rosnącym zadłużeniem, zmianami klimatu i rozwojem skrajnych ruchów społecznych.

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, konferencja prowadzona jest w trybie hybrydowym.  Początek o 9.45. Pełen program: http://europa21.edu.pl/

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497