Data publikacji w serwisie:

Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej nauki

„Nauka w nowoczesnym społeczeństwie” to hasło przewodnie VIII Kongresu Kół Naukowych UAM, który rozpoczął się w poniedziałek, 3 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i potrwa 3 dni.

- Chcę podkreślić, że studenci od początku działania naszego Uniwersytetu byli jego fundamentem. Prowadzimy badania naukowe po to, by kształcić studentów. I od początku studenci byli aktywni, bo historia niektórych kół naukowych sięga 100-lat. Jako młodzi studenci macie wiele różnych inicjatyw, a ja jako Rektor z zadowoleniem przyjmuję te wszystkie pomysły dotyczące działalności kulturalnej, studenckiej, sportowej. Działalność kół naukowych to jednak wyraz waszych pasji naukowych. To właśnie w kołach naukowych już w czasie studiów rozpoczynacie swoje przyszłe kariery, potem rozwijając je z pożytkiem dla Uniwersytetu. – mówił, otwierając spotkanie Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Gościem pierwszego dnia był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który  w swoim wystąpieniu mówił o założeniach i celach wprowadzenia Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce - Celem Ustawy 2.0 było poszerzenie autonomii uczelni – mówił Minister Gowin. -  Bo siłą świata akademickiego i bogactwem życia jest pluralizm, wewnętrzna różnorodność. Dlatego postanowiliśmy od samego początku dać uczelniom szerszą wolność, również w tym celu, aby zaczęły się między sobą różnić – dodał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Minister przysłuchiwał się także panelowi dyskusyjnemu z udziałem Prorektor UAM prof. Beaty Mikołajczyk oraz kierownika Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego prof. Marka Kwieka. Moderatorem dyskusji był Prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki. Tematem panelu eksperckiego była m.in. kwestia młodych badaczy w kontekście nowej ustawy.

Kongres Kół Naukowych organizowany jest pod kierownictwem Prorektor UAM ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej i  stanowi okazję nie tylko do poznania celów nowej Ustawy, lecz także do wysłuchania głosu młodych ludzi – ich badania naukowe oraz wynikające z nich refleksje są szczególnie potrzebne w dobie współczesnych wyzwań o lokalnym i globalnym charakterze. W związku z tym, podczas trwającego do 5 czerwca Kongresu organizatorzy przewidują cztery konferencje naukowe. Ich tematyka koncentruje się wokół: kultury XXI wieku, wychowania dzieci i młodzieży, historii szkolnictwa wyższego na terenie Rzeczypospolitej oraz przełomowych osiągnięciach nauk przyrodniczych.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048