Data publikacji w serwisie:

Mokradła RAMSAR 2021

2 lutego na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem „Woda, mokradła i życie” w 50. rocznicę podpisania konwencji o obszarach wodno-błotnych tzw. konwencji ramsarskiej.

Mokradła są ważnymi zbiornikami i źródłami wody, której w ostatniej dekadzie zaczyna coraz bardziej brakować - także w Polsce. Bardzo ważne jest to żebyśmy zwrócili na nie większą uwagę. Światowy Dzień Mokradeł to dobry moment, żeby przypomnieć sobie o ważnych funkcjach mokradeł:

- magazynują wodę,

- magazynują węgiel,

- są źródłem pożywienia,

- stanowią ważne siedlisko dla organizmów tj: mikroorganizmy, grzyby, rośliny i zwierzęta,

- chronią nas przez katastrofami: powodziami, suszami i sztormami.

Pomimo ogromnej wartości dla życia, mokradła są ciągle niszczone i osuszane. Od 1700 roku zanikło aż 87% światowych mokradeł. Obecnie posiadamy odpowiednią wiedzę i świadomość, aby zapobiegać ich degradacji. Tracąc mokradła tracimy wodę. Mamy nadzieję, że Światowy Dzień Mokradeł przysłuży się ich ochronie. Coraz więcej zniszczonych poprzez odwadnianie i eksploatację bagien podlega restytucji. Jest wiele pozytywnych przykładów także z Polski, ponieważ rośnie świadomość polityków i samorządowców. Jednakże ciągle jest wiele do zrobienia na pograniczu badań naukowych i aktywnej ochrony przyrody w celu zatrzymania wody mokradłach.

Zdrowe, dobrze funkcjonujące tereny podmokłe mają zasadnicze znaczenie dla realizacji szeregu globalnych celów, w tym celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zdrowe mokradła to zdrowi ludzie.

  • Jedynie 2,5% wody na ziemi to woda słodka, przechowywana w lodowcach i na mokradłach.
  • Mokradła są jednym z ważniejszych zbiorników słodkiej wody na naszej planecie.
  • Mniej niż 1% wody słodkiej jest dostępny.
  • Rzeki i jeziora zawierają 0,3% wód powierzchniowych.

W związku  ze Światowym Dniem Mokradeł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Przyrodniczny w Poznaniu zapraszają 2 lutego o godz. 18.00 na spotkanie online pod hasłem Mokradłanadobranoc. https://www.facebook.com/events/3650385235010959/ W webinarium udział wezmą: prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz (UAM), prof. UP dr hab. Bogdan Chojnicki (UP), dr Katarzyna Marcisz (UAM), prof UAM dr hab. Maciej Gąbka (UAM), Wiesław Rygielski (KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Morasko XXI), Aneta Mikołajczyk (Stowarzyszenie ZaZieleń Poznań, Prawo do Miasta, Stowarzyszenie Urbanator).

Fot. Mariusz Lamentowicz

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048