Data publikacji w serwisie:

Na UAM powstaje Centrum Biologii Lasu

Wpływ zmian klimatu na reprodukcję drzew będą badać naukowcy w nowopowstającym Centrum Biologii Lasu na UAM. - Czas jest idealny - wysiłek ostatniego pokolenia naukowców zaowocował zwiększona dostępnością danych - mówi prof. Michał Bogdziewicz, który będzie kierował pracami Centrum.

- Zmiany klimatyczne wywierają ogromną presję na lasy całego świata. Intensywne susze zwiększają wrażliwość drzew na inne niesprzyjające czynniki, powodując masową śmiertelność drzew – wyjaśnia prof. Bogdziewicz. - Do tej pory naukowcy skupiali się głównie na badaniach przeżywalności drzew oraz czynnikach wpływających na ich wzrost. Biologia produkcji nasion jest dużo słabiej poznana - w znacznej mierze dlatego, że jej mierzenie jest trudne, wymaga długotrwałego wysiłku, wykonywania pomiarów przez kilkanaście a najlepiej kilkadziesiąt lat. Jednak to właśnie od zdolności reprodukcyjnych lasów zależy ich przyszłość. W Centrum Biologii Lasów zajmiemy się wypełnianiem tej luki w wiedzy - zaznacza prof. Bogdziewicz.

Centrum Biologii Lasu będzie korzystać z danych na temat reprodukcji nasion z całego świata, które obejmują setki gatunków roślin i dziesiątki lat – dzięki czemu będzie mogła poszukiwać sygnałów efektów ocieplenia klimatu. Naukowcy chcą zidentyfikować gatunki i miejsca, które są najbardziej na nie wrażliwe.

Centrum rozpocznie działalność w styczniu przyszłego roku na Wydziale Biologii UAM, a finansowane będzie głównie z funduszy europejskich (grant European Research Council "ForestFuture"), oraz środków UAM. Centrum będzie prowadzić także badania finansowane z NCN.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497