Data publikacji w serwisie:

Nagroda Główna i statuetka Fundacji Kultury Polskiej za rok 2018 wręczona

Jolanta Maćkowiak – Piasecka została uhonorowana Nagrodą Główną Fundacji Kultury Polskiej za rok 2018. Wyróżnienie odebrała z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego podczas pierwszego Koncertu Noworocznego UAM. Tzw. „małą nagrodę” przyznano natomiast  Marii Marcinkiewicz – Górnej. Wręczył ją dr Dariusz Grzybek, Prezes Fundacji.

Nagroda przyznawana przez Radę Fundacji Kultury Polskiej Filię w Poznaniu oraz Regionalne Obserwatorium Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trafia każdego roku do wybitnej postaci działającej w szeroko rozumianym obszarze kultury za „budowanie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kultury”. To już siódma edycja nagrody. Osoba uhonorowana Nagrodą Główną otrzymuje 10 000 zł, a laureat „małej nagrody” – 5 000 zł.

Jolanta Maćkowiak – Piasecka jest księgarzem, społeczniczką, współtwórczynią Składu Kultury oraz wielu innych inicjatyw z zakresu upowszechniania literatury, osobą zasłużoną dla promocji czytelnictwa w Wielkopolsce, wiceprezeską Towarzystwa Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

Maria Marcinkiewicz – Górna to kuratorka, producentka, dramaturg, realizator spektakli teatralnych i słuchowisk radiowych.

Rzeźba-statuetka została zaprojektowana i wykonaną przez artystę z Krakowa, prof. Krzysztofa Nitscha.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048