Data publikacji w serwisie:

Nagroda im. Kotarbińskiego 2019 dla "Okrutnego teatru samospaleń..."

Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że tegoroczną najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych jest „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej” autorstwa prof. Grzegorza Ziółkowskiego z UAM. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Laureat V edycji konkursu otrzymał 50 000 złotych na dalsze badania naukowe.

Zwycięskie dzieło, zdaniem Kapituły Konkursu:

- Jest prawdziwie interdyscyplinarne (...). Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Wszystkie przywoływane opinie i cytaty są rzetelnie udokumentowane. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając -uzasadnił ks. prof. Andrzej Szostek.

- Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej. Za to szczególnie Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Łódzkiemu dziękuję. Cieszę się również z tego, że mogłem poznać wspaniałe osoby – pozostałych nominowanych, bo o to również chodzi w tej nagrodzie, byśmy budowali mosty. Humaniści nie mogą być letni, nie mogą wybierać prostych ścieżek, humaniści muszą być osobami z pasją i to pojmowaną dwojako – jako żar poznawczy, w sensie poszukiwań i nieodpuszczania oraz jako rodzaj męki – nie możemy pozwolić sobie na nierzetelność, na pójście na skróty - powiedział laureat V edycji Konkursu, Pan Prof. Grzegorz Ziółkowski.

- To dla nas wielka radość, że w ten listopadowy wieczór, już po raz piąty, możemy wyróżnić prace w dziedzinie humanistyki. W ciągu tych pięciu lat zostało zgłoszonych ponad 280  prac. Kiedy pięć lat temu Uniwersytet Łódzki zdecydował się na utworzenie konkursu, mieliśmy informacje o problemach humanistyki, o jej kryzysie. Chcieliśmy pokazać, że na polskich uczelniach i instytucjach powstają znakomite prace z humanistyki. I myślę, że to się udało - mówił Rektor UŁ i Przewodniczący Kapituły Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego, Pan Prof. Antoni Różalski.

Ustanowienie nagrody miało na celu docenienie humanistów, którzy przygotowują społeczeństwo, zaczynając od najmłodszych pokoleń, do świadomej, głębokiej refleksji nad rzeczywistością, w której żyjemy.

Do V edycji Konkursu zgłoszono rekordową liczbę książek – aż 76. Oprócz „Okrutnego teatru samospaleń...”  o Nagrodę w V edycji Konkursu walczyły:

Andrzeja Franaszka „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”), wydaną przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,

Magdaleny Matysek-Imielińskiej „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej”, wydaną przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,

Joanny Lisek „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” wydaną przez Fundację Pogranicze, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Informacja: Centrum Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497