Data publikacji w serwisie:

Nagroda Popularyzator Nauki 2018 dla koła z UAM

Koło Miłośników Języka Papillon z UAM zostało laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2018, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyniki 14. edycji konkursu ogłoszono 7 stycznia 2019 roku w Warszawie podczas gali, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej Łukasz Świerżewski.

Kapituła konkursu przyznała nagrody w sześciu kategoriach: naukowiec, animator, instytucja, zespół, media oraz nagroda główna.

Działające na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Koło Miłośników Języka Papillon zostało laureatem nagrody w kategorii zespół. Działania koła naukowego Papilon koncentrują się wokół poszerzania świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania osób głuchych w Polsce. Członkowie koła zajmują się kwestią osób z niepełnosprawnością słuchu w polskim społeczeństwie, językiem migowym oraz oddziaływaniem języka polskiego na znaki.

Więcej o działaniach koła można dowiedzieć się z profilu na Facebook'u.

W konkursie Popularyzator Nauki nagradzane są osoby i instytucje dzielące się swoją wiedzą z osobami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim i odsłaniające przed nimi tajemnice współczesnej nauki. Cechy dobrego popularyzatora, to jak zauważono podczas gali, rzetelność, wiedza, dobre wyczucie czasu i umiejętność pociągnięcia za sobą odbiorców. Konkurs Popularyzator Nauki jest organizowany od 2005 r. Do rozstrzygniętej właśnie edycji zgłosiła się rekordowa liczba 140 kandydatów.

Fot. Koło Naukowe Papilon

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048