Data publikacji w serwisie:

“Narodowa Reprezentacja Akademicka” na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje ministerialny program wsparcia kariery dwutorowej studentów-sportowców pt. Narodowa Reprezentacja Akademicka. Uczelnia została zakwalifikowana do programu dzięki studentkom Marice i Julii Chrzanowskim.

Marika i Julia Chrzanowskie (na zdjęciu) uprawiają szermierkę w Klubie Uczelnianym AZS-UAM Poznań. Mają na koncie sportowe sukcesy – to wielokrotne medalistki Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w różnych kategoriach wiekowych, są członkiniami kadry olimpijskiej we florecie kobiet.

Projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale stanowi efekt współpracy z Ministerstwem Sportu oraz z Akademickim Związkiem Sportowym. Ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej - dzięki projektowi wybitni sportowcy uczestniczą w dodatkowych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach indywidualnego toku nauczania. Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku.

Dodatkowe informacje o NRA znajdują się na ministerialnej stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka

Fot. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048