Data publikacji w serwisie:

Naukowcy okiem naukowca z UAM

Nakładem PWN ukazała się właśnie książka „Globalna nauka, globalni naukowcy”. - To całkowicie oryginalna publikacja, ponieważ nikt w Polsce nie prowadzi systemowo badań szkolnictwa wyższego i instytucji uniwersytetu oraz badań kadry akademickiej w podobnej skali i o podobnej intensywności - mówi autor opracowania, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak czytamy w opisie publikacji, "Globalna nauka, globalni naukowcy” to pierwsza na polskim ryku książka, w której autor analizuje funkcjonowanie globalnej nauki pokazując: skrajne nierówności indywidualnych osiągnięć naukowych i niesprawiedliwy rozkład produkcji wiedzy; silne związki między dochodami naukowców i umiędzynarodowieniem nauki a produktywnością badawczą; rosnące znaczenie międzynarodowych publikacji w krajowych systemach nauki; różnicującą rolę badań w systemach szkolnictwa wyższego oraz rolę różnic między mężczyznami i kobietami naukowcami w różnych wymiarach kariery akademickiej.

Książka posługuje się niezwykle rozbudowanym materiałem empirycznym, poddając szczegółowej analizie dziesiątki tysięcy naukowców i setki tysięcy publikacji. Jej zaletą jest fundamentalnie międzynarodowy charakter, chociaż część rozdziałów szczegółowo bada polską kadrę akademicką w oparciu o unikalne bazy danych stworzone w ramach prac Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. - Książka nie opiera się na domysłach, a jej struktura wspiera się na danych i ich analizie. Jej zaletą jest systematyczne wykorzystywanie własnych, rozległych baz danych powstałych w wyniku współpracy międzynarodowej oraz krajowych baz komercyjnych i niekomercyjnych - wyjaśnia prof. Marek Kwiek.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048