Data publikacji w serwisie:

Projekty realizowane na UAM wśród finansowanych w konkursie POLONEZ BIS

Troje naukowców, którzy będą działać na UAM, zostało laureatami konkursu Narodowego Centrum Nauki POLONEZ BIS.

  • dr Jędrzej Majewski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, projekt Osady paleotsunami jako klucz do zrozumienia tektonicznego i tsunamigenicznego zachowania strefy subdukcji Sumatry w czasie;
  • dr Laura Touzot, Wydział Biologii, projekt Przyszłość konsumentów nasion w świetle załamania się lat nasiennych spowodowanego globalnym ociepleniem: populacje ssaków o różnych strategiach życiowych;
  • dr hab. Eystein Dahl, Wydział Neofilologii, projekt Uporządkowanie morfosyntaktyczne, cechy podmiotu i wyeksponowanie tranzytywności w językach indoeuropejskich.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048