Data publikacji w serwisie:

Nowe władze dziekańskie powołane

30 września 2020 r., JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, wręczyła powołania dziekanom na kadencję 2020-2024, życząc im przede wszystkim zdrowia oraz satysfakcji z pełnionej funkcji. Poszczególnymi Wydziałami UAM kierować będą:

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

Dziekan Wydziału Anglistyki

Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Dziekan Wydziału Neofilologii

Prof. dr hab. Krzysztof Stroński

Szkoła Nauk Humanistycznych

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Wydział Archeologii

Prof. dr hab. Andrzej Michałowski

Wydział Filozoficzny

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Wydział Historii

Prof. dr hab. Józef Dobosz

Wydział Nauk o Sztuce

Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel

Wydział Teologiczny

Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak

Szkoła Nauk Społecznych

Wydział Geografii Społ.-Ekonomicznej i Gosp. Przestrzennej

Prof. dr hab. Paweł Churski

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach

Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Tomasz Nieborak

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Wydział Socjologii

Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Wydział Studiów Edukacyjnych

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Szkoła Nauk Ścisłych

Wydział Chemii

Prof. dr hab. Maciej Kubicki

Wydział Fizyki

Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski

Wydział Matematyki i Informatyki

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Szkoła Nauk Przyrodniczych

Wydział Biologii

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz

 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

Z-ca dyrektora dr Michał Duch

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497