Data publikacji w serwisie:

Nowi uczniowie Uniwersyteckiego LO w Słubicach

51 nowych uczniów rozpocznie we wrześniu naukę w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach. Będą kształcić się w ramach trzech ścieżek profilowych: humanistycznej, biologiczno-chemicznej oraz matematyczno-fizycznej. Takie są wyniki tegorocznej rekrutacji do liceum 3-letniego i 4-letniego.

Liceum powstało w ubiegłym roku i mieści się w budynku Collegium Polonicum. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące zostało pomyślane jako szkoła dla ambitnych uczniów chcących rozszerzać swoją wiedzę objętą programem szkolnym i spotykać się z nauczycielami, którzy z pasją tę wiedzę przekazują. Kadrę pedagogiczną Liceum tworzą najlepsi specjaliści w swoich dyscyplinach, łączący wiedzę z talentem dydaktycznym. Wśród nich są pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni UAM.

Do 17 lipca w Liceum trwa rekrutacja uzupełniająca. Szczegóły na stronie: http://liceum.amu.edu.pl/2-aktualnosci/97-rekrutacja-uzupelniajaca

Na zdjęciu - Dobrosława Cholewczyńska, uczennica klasy I.

Fot. Magdalena Jeżak-Tomasik

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048