Data publikacji w serwisie:

Nowy rok akademicki na UAM

- Niemal całkowicie wracamy do nauczania stacjonarnego - zapowiada Rektorka UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego w środę 29 września wraz z Zespołem Prorektorskim spotkała się z dziennikarzami.

- Jedynie duże wykłady, powyżej 30 osób będą odbywały się online, przynajmniej w semestrze zimowym - dodała Rektorka UAM. Zapewniła także, że w razie pogorszenia sytuacji Uniwersytet jest przygotowany do przejścia na tryb zdalny. Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła, że w tej chwili w Polsce wszystkie uczelnie wracają do trybu kształcenia stacjonarnego. - Jest w tej kwestii wyraźne stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki - mówiła. Rektorka UAM zaapelowała do wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby skorzystali z możliwości zaszczepienia się. Jak dodała, prowadzone są rozmowy z MEiN dotyczące możliwości sprawdzania paszportów covidowych pracowników i studentów.

Wśród najważniejszych zadań na najbliższy rok, Rektorka wymieniła przeprowadzenie ewaluacji działalności naukowej Uniwersytetu, od której zależy ocena uczelni. - Jesteśmy trzecim uniwersytetem w kraju i robimy wszystko, by w ramach oceny ewaluacyjnej tę wysoką pozycję nie tylko zachować, ale wręcz podnieść - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. Zapowiedziała także przyjęcie strategii antydyskryminacyjnej i powołanie rzecznika praw i wartości akademickich. – To taka instytucja, która powinna być na każdej uczelni. Byliśmy jedną z pierwszych uczelni w kraju, która podjęła działania antydyskryminacyjne, ale teraz wymagają one zdecydowanego rozwinięcia i zinstytucjonalizowania - dodała prof. Kaniewska. Ponadto, jak zapowiedziała, 1 października podpisany zostanie list intencyjny dotyczący federacji uczelni poznańskich, którego sygnatariuszami będą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

- W tym roku zaobserwowaliśmy bardzo duże zainteresowanie kandydatów studiami na naszej uczelni - mówiła prof. dr hab. Joanna Wójcik, Prorektorka ds. studenckich. - W postępowaniu rekrutacyjnym wzięło udział ponad 35 tys. kandydatów. Na tę chwilę przyjęliśmy 11 419 osób, które rozpoczną studia 1 października - poinformowała prof. Wójcik. Jak dodała, w tym roku o przyjęcie na UAM starało się ponad 2 tys. kandydatów - cudzoziemców, którzy pochodzili ze 101 krajów. Było to około 800 osób więcej niż w ubiegłym roku. Obecnie przyjęto 1031 obcokrajowców, co stanowi w sumie 9% wszystkich osób przyjętych na studia. - Są to osoby z 50 krajów z całego świata. Najwięcej przyszłych studentów mamy z Białorusi - 446, z Ukrainy - 234, ale również z Chin, Turcji, Azerbejdżanu, Rosji czy Nigerii. Studenci cudzoziemcy będą studiowali na studiach w języku polskim i w języku angielskim - mówiła Prorektorka, podkreślając, że rekrutacja na wielu kierunkach jeszcze trwa. Według stanu z grudnia ubiegłego roku na UAM studiuje około 1470 cudzoziemców na 35 tys. studentów, co stanowi trochę więcej niż 4%. Jak podkreśliła Prorektorka, liczba zainteresowanych pokojami w domach studenckich jest wyższa niż liczba miejsc oferowanych przez uczelnię. - Wciąż jeszcze rozdzielamy miejsca z rezerwy, które powstają w wyniku rezygnacji studentów z przydziałów - mówiła prof. Wójcik. Dopiero w październiku okaże się, jak ostatecznie wygląda obłożenie domów studenckich.

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju, zapewnił, że budowa domu studenckiego na Morasku postępuje zgodnie z planem. Będzie gotowy w IV kwartale przyszłego roku - Kolejna ważna dla nas inwestycja to modernizacja powojskowego obiektu obok Collegium Iuridicum Novum. Dzięki temu poprawią się warunki pracy i funkcjonowania Wydziału Prawa i Administracji. Planujemy, że obiekt będzie gotowy na początek roku akademickiego 2023/2024 - mówił prof. Wallas. Jak wyjaśnił, po oddaniu tego obiektu do użytku, możliwa będzie przeprowadzka biblioteki Wydziału Prawa i Administracji ze starego Collegium Iuridicum. Z kolei dzięki tej przeprowadzce pomieszczenia zyska Muzeum Uniwersytetu.

Jak mówił prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, jednym z najważniejszych przejawów współpracy z zagranicą jest projekt EPICUR, w którym uczelnia funkcjonuje i działa od samego początku. Jest to inicjatywa założenia Uniwersytetu Europejskiego, który łączy osiem uczelni z pięciu krajów. - W tym roku kończymy fazę pilotażu tego projektu, który jest nadzorowany i finansowo wspierany przez Komisję Europejską. Chcemy po fazie pilotażowej zdobyć finansowanie na następne sześć lat. Wierzę, że mamy szansę - dodał Prorektor podkreślając, że - W minionym roku akademickim w ramach projektu EPICUR nasza uczelnia zaoferowała największą liczbę zajęć dydaktycznych online, stąd też najwięcej studentów z naszej federacji uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez wykładowców UAM. Tym samym mogliśmy się podzielić doświadczeniem i wiedzą z innymi uczelniami - mówił Prorektor Witkowski. Zaznaczył także, że w minionym roku udało się przeanalizować i odnowić wszystkie podpisane do tej pory umowy, czego wynikiem jest wzrost zainteresowania wyjazdami w ramach tych umów wśród pracowników UAM oraz zainteresowanie osób z innych uczelni, by na Uniwersytet przyjeżdżać. W tej chwili w ramach umów bilateralnych UAM współpracuje z ponad 330 uczelniami. Wspomniał także o powstającym punkcie kontaktowym dla studentów i pracowników zagranicznych Welcome Center i stronie internetowej w języku angielskim.

W konferencji prasowej wzięli udział także: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Prorektorka ds. nauki, prof. dr hab. Michał Banaszak, Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym oraz prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048