Data publikacji w serwisie:

Nowy rok akademicki na UAM

O wyzwaniach stojących przed UAM u progu nowego roku akademickiego, sukcesach i planach mówiła rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska oraz grono prorektorów na konferencji prasowej, która we wtorek 27 września odbyła się w Sali Lubrańskiego. - Przygotowujemy plan oszczędnościowy, który będzie dotyczył wszystkich aspektów naszej działalności, przy czym najmniej dydaktyki i badań naukowych. Będziemy ograniczać zużycie energii, natomiast nie chcielibyśmy by oszczędności odbijały się zwłaszcza na jakości pracy dydaktycznej. Nie zakładamy na razie przechodzenia na nauczanie zdalne - podkreśliła pani rektor.

Rektorka UAM przywołała wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Większość dyscyplin prowadzonych na UAM otrzymało kategorie naukowe A+ i A, żadna nie spadła poniżej poziomu B+. – Nie straciliśmy żadnych uprawnień, spełniamy też wymagania stawiane uczelniom w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza – mówiła prof. Kaniewska, dodając, że nie wszyscy są zadowoleni z osiągniętego wyniku i 9 dyscyplin złożyło odwołanie od przyznanej oceny.

Prof. Bogumiła Kaniewska przypomniała też, że Komisja Europejska w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich przyznała kolejny grant w wysokości 18 mln euro konsorcjum EPICUR, którego członkiem jest UAM. Natomiast w ramach ID-UB-u rozstrzygnięty został konkurs na sfinansowanie zakupu infrastruktury badawczej i w najbliższych miesiącach trafi do uczelni aparatura o wartości ok. 20 mln złotych – mówił prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, prof. Przemysław Wojtaszek dodając, że do sukcesów uczelni możemy zaliczyć także zdobycie przez naukowców UAM dr hab. Kingę Kamieniarz- Gdulę oraz prof. Michała Bogdziewicza prestiżowych grantów ERC. Będą realizowane w dwóch nowych Centrach: Regulacji Genomu i Centrum Biologii Lasu.

Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. Michał Banaszak przypomniał, że Uniwersytet uruchomił także Centrum Sztucznej Inteligencji oraz powołano na UAM spółkę celową AMU-INNOVATION. – Jej celem jest tworzenie spółek pracowniczych, spin-offów, które mają służyć pracownikom do komercjalizacji pośredniej, do transferu wiedzy, technologii, innowacji, z korzyścią dla uczelni, ponieważ dzięki komercjalizacji pośredniej lepiej wypadamy w ewaluacji – mówił prorektor Banaszak. Jak podkreślał, spółka jest też korzystna dla pracowników, którzy mogą realizować swoje pomysły i komercjalizować je.

Prorektor ds. kadr i rozwoju prof. Tadeusz Wallas wspomniał, że jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy akredytację i tytuł uczelni zaangażowanej przyznawany przez międzynarodową organizację Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU). Natomiast prorektorka ds. nauki prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk zaprezentowała dyplom za wysokie miejsce w rankingu szkół wyższych opartym o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ - THE Impact Rankings 2022 – W ramach realizacji działań na rzecz Celu 17 „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju” uplasowaliśmy się na pozycji 301-400 na świecie, awansując tym samym na 2. miejsce w Polsce – mówiła prorektorka.

– Dziś już wszyscy wiemy, że czeka nas trudny rok, rosną koszty energii i ogrzewania. Tym bardziej cieszę się, że na przełomie roku oddamy do użytku nowy, piękny i nowoczesny akademik na Morasku na 400 miejsc – mówił prorektor prof. Tadeusz Wallas.

O tym, że miejsc w akademikach brakuje, a zainteresowanie nimi jest bardzo duże, mówiła prorektorka ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik. Podobnie było w tym roku, nie wszystkim zainteresowanym udało się otrzymać miejsce w akademiku. Prorektorka podsumowała tegoroczną rekrutacje, która jeszcze się nie zakończyła całkowicie, ale można uznać ją za udaną. Zainteresowanie było większe niż w roku ubiegłym. Zapowiedziała też, że choć zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywać się stacjonarnie, dopuszczone zostały zajęcia zdalne na studiach zaocznych, podyplomowych i kursach.

Prof. Zbyszko Melosik, prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym przypomniał zebranym o takich wyjątkowych inicjatywach, jak Uniwersytet Otwarty, Kolorowy Uniwersytet czy działania Stowarzyszenia Absolwentów oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: – Nasza naukowa i dydaktyczna rola jest bardzo ważna, ale rola kulturotwórcza i rola społeczna, rola uczestnika życia społecznego i wzbogacania życia Poznania i Wielkopolski jest równie ważna – podkreślił prorektor Melosik.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048