Data publikacji w serwisie:

Nowy rok i nowa prezydent

W  czwartek 18 października, o 12.00  w Słubicach nowy rok akademicki zainaugurowało Collegium Polonicum. Gościem uroczystości była nowo wybrana prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Julia von Blumenthal.

W trakcie wydarzenia odbyło się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum, a wykład inauguracyjny pt. „Zagrożenia dla demokratycznych standardów we współczesnej Europie” wygłosiła prof. Magdalena Musiał-Karg, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

W tym roku akademickim w Collegium Polonicum naukę rozpoczynają studenci i studentki prawa (polsko-niemieckich studiów prawniczych), kulturoznawstwa spec. komunikacja międzykulturowa (studia II stopnia) oraz filologii ze specjalnością filologia germańska (studia I stopnia). Collegium Polonicum wyróżnia bardzo duże umiędzynarodowienie – około 30% studentów to obcokrajowcy.

Także w czwartek w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyła się uroczystość objęcia przez prof. Julię von Blumenthal funkcji prezydenta uczelni. Formalnie objęła stanowisko 1 października, zastępując prof. Stephana Kuderta.

Prof. dr Julia von Blumenthal jest profesorem na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. W pracy naukowej zajmuje się polityką wewnętrzną Republiki Federalnej Niemiec.

Collegium Polonicum w Słubicach jest jednostką prowadzoną wspólnie przez dwie partnerskie uczelnie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.