Data publikacji w serwisie:

O awansach naukowych wspólnie z RDN

"Postępowanie awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń, praktyka organów I i II instancji" to hasło dwudniowej konferencji organizowanej wspólnie przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Nasz uniwersytet został wybrany jako pierwszy w tej serii szkoleń, co uważam za wielki honor dla uczelni - powiedziała JMR prof. Bogumiła Kaniewska, rozpoczynając spotkanie. Przewodniczący RDN prof. Bronisław Sitek podkreślił wagę tego szkolenia, zachęcał do czynnego udziału, a także zadawania pytań, tak aby wyjaśnić zwłaszcza kwestie proceduralne dotyczące awansów.

W konferencji w Sali Lubrańskiego uczestniczą rektorzy i dziekani z polskich uczelni.

Transmisja dostępna jest pod adresem: https://tinyurl.com/293uyndj

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048