Data publikacji w serwisie:

O rywalizacji między Watermanem i Parkerem i nie tylko

Po wojnie, kiedy pojawiły się długopisy, wydawało się, że pióra odejdą do lamusa. Tymczasem przestały być przyborami codziennego użytku, a w dużej mierze stały się przedmiotami luksusowymi i wyznacznikami statusu, wyjaśnia w wywiadzie dla redakcji Życia Uniwersyteckiego prof. Aleksander Mikołajczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Naukowiec jest autorem pionierskiej w Polsce monografii poświęconej wiecznym piórom. Publikacja jest także jedną z pierwszych w literaturze światowej, odnoszących się do społecznych i kulturowych funkcji designu przyborów piśmienniczych. Książka zatytułowana “Design kleksa. Społeczna historia wiecznych piór” została wydana w tym roku przez Wydawnictwo Naukowe UAM.

Prof. Aleksander Mikołajczak przedstawił w swojej publikacji sposób, w jaki przemiany cywilizacyjne dokonujące się w XX stuleciu wpływały na rozwój wiecznych piór. Jak mówi, starał się poprzez pióra powiedzieć dużo o XX wieku, o przemianach społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych, bo pióra doskonale je odbijają.

We wstępie do książki autor wskazuje, że inspiracją do jej napisania stały się badania nad literaturą dawnych epok, w których szczególnie interesował go warsztat pisarski autorów, pojmowany nie tyle jako sztuka narracji, ile materialne wyposażenie ich pracowni. Jego zdaniem powstała książka przeznaczona dla wszystkich tych, którzy w swych relacjach z przedmiotami dostrzegają dziś istotny kontekst naszego życia, a także znajdują zachętę do wsłuchania się w „głos rzeczy”.

Całą rozmowę z prof. Aleksandrem Mikołajczakiem można przeczytać na stronie Życia Uniwersyteckiego: https://uniwersyteckie.pl/rozmowy/prof-aleksander-mikolajczak-pioro-jest-wieczne

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048