Data publikacji w serwisie:

O WFPiK poczytamy także po... chińsku

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchomił stronę w języku chińskim! Znajdują się na niej informacje związane z tą jednostką uczelni, a także filmy, w tym wypowiedzi studentów z Państwa Środka. To kolejny krok w ramach szerokiej współpracy Wydziału z tym krajem.

Jak mówi dziekan, prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, na WFPiK studiuje coraz więcej osób z Chin. - Wiele polonistyk w Chinach podpisało umowę z Wydziałem, m.in. filologia polska w Szanghaju, Kantonie, Chengdu, Xi'anie i przysyłają po kilkunastu studentów na roczne pobyty. Zjawiają się także uczeni na stażach - mówi prof. Mizerkiewicz. Jak dodaje, ogromnym zainteresowaniem cieszą się studia anglojęzyczne: studia licencjackie Central European and Balkan Studies i studia magisterskie Mediterranean Studies. - Obok kierunku filologia polska jako obca na studiach licencjackich, zdecydowaliśmy się od października 2021 uruchomić studia filologia polska jako obca na poziomie magisterskim. Podpisane zostały pierwsze umowy typu double degree umożliwiające podjęcie studiów polonistycznych (głównie na kierunku filologia polska jako obca) i dzięki uznaniu części zaliczonych zajęć na polonistyce w Chinach studenci mogą starać się - po zaliczeniu różnic programowych oraz odbyciu odpowiedniej części studiów w Poznaniu - o uzyskanie dyplomu licencjackiego UAM – dodaje dziekan. Wydział prowadzi również badania naukowe we współpracy z uczelniami chińskimi - w 2018 roku w Poznaniu i w 2019 roku w Szanghaju odbyły się dwie konferencje we współpracy z Szanghajskim Uniwersytetem Studiów Międzynarodowych.

- Nawet w czasie pandemii przyjechała grupa studentów z Kantonu i Chengdu, która od października przebywa w Poznaniu i uczy się zdalnie – dodaje prof. Mizerkiewicz. - 11 lutego wydział zorganizował dla nich z zachowaniem reżimu sanitarnego obchody Chińskiego Nowego Roku. Była to dla nich miła niespodzianka, otrzymali drobne upominki, a przede wszystkim połączyliśmy ich zdalnie z rodzinnym krajem i mogli zobaczyć się na ekranie w Salonie im. Adama Mickiewicza ze swoimi profesorami polonistyki oraz lektorami języka polskiego w Chinach, dzięki czemu mogli złożyć sobie życzenia - wspomina dziekan WFPiK.

Wydziałowe www w języku chińskim dostępne jest, podobnie jak strona anglojęzyczna, po kliknięciu w chińską flagę znajdującą się u góry strony w języku polskim. Na portal można także wejść bezpośrednio, korzystając z adresu: https://wfpik-zh.home.amu.edu.pl/

Realizacja projektu była możliwa dzięki Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM, finansowaniu przez NAWA i zaangażowaniu pracowników WFPiK, byłych doktorantów, zespołu pracującego w Laboratorium Eksperymentalnych Mediów i przebywających w Poznaniu studentów polonistyki z Chin.

To nie koniec planów WFPiK związanych z Chinami: - Chcemy uruchomić strony WeChat (odpowiednik Facebooka), żeby mieć wydziałowe medium społecznościowe w języku chińskim - zapowiada prof. Mizerkiewicz.

Fot. Chiński Nowy Rok - materiały WFPiK

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048