Data publikacji w serwisie:

Odnowienie doktoratu prof. Macieja Zielińskiego

W piątek, 10 stycznia 2020 roku, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Macieja Zielińskiego, prawnika, specjalisty z dziedziny logiki prawniczej i teorii prawa.

Prorektor UAM, prof. Zbyszko Melosik, mówił podczas uroczystości: - Pan Profesor jest niekwestionowanym wzorem postawy naukowej i obywatelskiej, wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Maciej Zieliński był nie tylko naukowcem związanym z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, ale także jego prodziekanem. Był także wieloletnim redaktorem naczelnym „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497