Data publikacji w serwisie:

Ogródek pełen studentów

Stolik rozszerzonej rzeczywistości, wykop czy zegar słoneczny – to tylko niektóre miejsca, z jakich mogą od czwartku, 25 października korzystać studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Otwarto tam pierwszy w Europie Ogródek Geodezyjno – Kartograficzno – Geomatyczny. Będzie on służyć do ćwiczeń młodym geodetom, kartografom, geomatykom i geografom, co bezpośrednio przełoży się na lepsze przygotowanie na UAM  wysokiej klasy specjalistów.

Na wygrodzonym placu o wymiarach 15 x 20 metrów znajduje się między innymi wykop do tyczenia osi konstrukcyjnych budynku oraz wykonania pomiarów niwelacyjnych w ramach zagadnień związanych z procesem geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych. Przy wejściu można zobaczyć replikę kamienia granicznego z 1653 roku z trójkątem z literami S-P-B symbolizującymi ówczesny styk granic trzech państw na północy Wielkopolski: Szwecji – Polski – Brandenburgii. Dominującym elementem ogródka jest wieża triangulacyjna, drewniana konstrukcja o wysokości ponad 6 metrów nad geodezyjnym punktem osnowy poziomej. Sygnał triangulacyjny wykorzystywany jest do wykonywania pomiarów kątowych i stanowi element sieci triangulacyjnej. Na tarasie górnym zamontowany został słoneczny zegar analematyczny, w którym stojąca osoba (gnomon) na odpowiednim polu miesiąca rzuca cień na przymocowane oznaczenia godzin i tym samym wskazuje czas lokalny. Kolejnym elementem składowym ogródka jest stolik rozszerzonej rzeczywistości z wydrukowanym w technologii 3D modelem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Model został przygotowany w skali 1:500 i dzięki specjalnie zaprojektowanej aplikacji mobilnej możliwa była wizualizacja modelu 3D wieży Eiffla tuż obok w tożsamej skali 1:500.

- Wspieranie utworzenia tej stacji wiązało się z chęcią pokazania, że Kampus UAM jest miejscem intensywnego życia dla nauki i technologii działań przestrzennych, a wielką satysfakcję sprawia widok młodzieży dokonującej pomiary i obserwacje właśnie w najbliższym sąsiedztwie Collegium Geographicum – podkreślił Dziekan WNGiG prof. Leszek Kasprzak.

Oficjalnego otwarcia Ogródka dokonał JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, który po 20-minutowym pokazie pogratulował pomysłu i wykonania oraz stwierdził, że w bardzo krótkim czasie lepiej zrozumiał przestrzeń a dzięki sugestywnej i pobudzającej aranżacji instrumentów i obiektów ogródka zrozumiał wiele przestrzennych zależności, co w jego opinii gwarantuje sukces wśród studiujących i wśród kandydatów na studia

W wydarzeniu uczestniczyli także członkowie zespołu dziekańskiego WNGiG oraz główni twórcy i projektanci tej akademickiej stacji: prof. Beata Medyńska-Gulij, mgr inż. Maciej Smaczyński i pozostali pracownicy Zakładu Kartografii i Geomatyki. Obecni byli również przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, pracownicy Wydziału i blisko 100 studiujących na trzech rocznikach kierunku Geodezja i Kartografia. (ak)