Data publikacji w serwisie:

Opublikowano wyniki rankingu GreenMetric 2023

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na 339 miejscu w „zielonym” zestawieniu UI World University Rankings GreenMetric 2023 i utrzymał swoją trzecią pozycję wśród polskich szkół wyższych.

Ranking ocenia działania związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu, w tym stopień zazielenienia uczelni, zużycie energii elektrycznej, wody, a także wykorzystanie transportu, czy gospodarowanie odpadami.

UAM uzyskał w sumie 7100 punktów (o 125 więcej niż w roku poprzednim). Największy wzrost punktacji UAM odnotował w kategorii Settings & Infrastracture, otrzymując 1100 punktów w stosunku do uzyskanych w roku ubiegłym 840. W drugiej kolejności wyraźnie pozytywną zmianę obserwuje się w kategorii Waste, gdzie UAM zanotował wzrost w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia o 225 punktów.

W zestawieniu odnotowano w sumie 1183 uczelni z całego świata – o ponad 130 więcej niż w roku ubiegłym. Pierwsze miejsce w kraju zajęła Politechnika Gdańska, plasując się na 197 pozycji zestawienia. Na podium światowego rankingu znalazły się uniwersytety z Holandii, Anglii i Niemiec.

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2023. Po więcej informacji o UAM w rankingach uniwersyteckich zapraszamy do Intranetu: Rankingi — Strona główna (sharepoint.com).

Kontakt

Przemysław Stanula

4497