Data publikacji w serwisie:

Ósmy Stypendysta

Damian Julkowski, pierwszy student UAM studiujący online, odebrał Stypendium im. dr. Jana Kulczyka za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i aktywność na rzecz poznańskiej uczelni. Wyróżnienie wręczyła mu 13 grudnia w gnieźnieńskim szpitalu prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. kształcenia i przewodnicząca Kapituły Stypendiów. Damian Julkowski jest jednym z ośmiorga tegorocznych laureatów tej nagrody.

Stypendysta mimo przeciwności losu (w wyniku choroby od 14 roku życia jest sparaliżowany) osiąga bardzo dobre wyniki w nauce – aktualnie uczy się na III roku studiów licencjackich Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Stan zdrowia nie pozwolił laureatowi na udział w oficjalnym wręczeniu tegorocznych stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, zatem Władze UAM zdecydowały się „przenieść” część wydarzenia do Stypendysty. „Stypendia, także to im. dr. Jana Kulczyka, są nagrodą dla osób wybitnych. Pan Damian Julkowski z pewnością do nich należy. Jest osobą pokonującą z ogromnym sukcesem różnorodne bariery. I to z ogromną determinacją. To dla mnie duża radość, że mogę Go poznać osobiście, porozmawiać o Jego życiowej drodze, o Jego studiach., o Jego planach na przyszłość, ale także o Jego potrzebach. Jednym z priorytetów UAM jest wspieranie wysiłków studentów znajdujących się w różnych życiowych sytuacjach. Cieszę się, że nasz Uniwersytet stworzył Panu Damianowi Julkowskiemu możliwości rozwoju.”

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM. Od 2015 r. realizowany we współpracy z Kulczyk Foundation. Stypendia przyznawane są od 1999 roku, w którym uczelnia otrzymała od Grażyny i Jana Kulczyków pierwszą darowiznę z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. Wyróżnienia wręczane są każdego roku czterem studentom i czterem doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz uczelni. Kapituła bierze też pod uwagę sytuację materialną kandydatów. W latach 1999-2017 wypłacono 88 stypendiów dla studentów oraz 76 dla doktorantów o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodatkowo, z inicjatywy Dominiki Kulczyk program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka został wzbogacony o możliwość odbycia przez laureatów stażu w jednej ze spółek grupy kapitałowej Kulczyk Investment i Kulczyk Holding.

fot. Kulczyk Foundation