Data publikacji w serwisie:

Pierwsze takie opracowanie

“Słownik polskiej terminologii prawosławnej” to pierwsze całościowe opracowanie, zawierające terminy polskie i ich odpowiedniki greckie, cerkiewnosłowiańskie, angielskie oraz indeks form niepoprawnych. Co ciekawe, dostępny jest zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej: https://sptp.uwb.edu.pl/ Publikacja zostanie zaprezentowana w najbliższy czwartek w Collegium Maius UAM.

Opracowany pod redakcją naukową ks. prof. dr. hab. Wiesława Przyczyny, prof. UAM dr hab. Katarzyny Czarneckiej oraz ks. prof. UwB dr. hab. Marka Ławreszuka słownik stanowi efekt pięcioletniej pracy badaczy z całej Polski. - Może służyć zarówno mniejszościom narodowym i etnicznym, jak też badaczom oraz praktykom, wspierając działalność edukacyjną, naukową, duszpasterską, tłumaczeniową, wydawniczą czy kulturalną - podkreślają jego twórcy.

Prezentacja “Słownika polskiej terminologii prawosławnej” odbędzie się w czwartek, 1 grudnia, o godz. 13:00 w Salonie Mickiewicza Collegium Maius (ul. Fredry 10), podczas X Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Język religijny dawniej i dziś w kontekście teologicznym i kulturowym”. Publikacja została sfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017-2022 (nr projektu 0083/NPRH5/H11/84/2017).

Organizatorami Konferencji “Język religijny dawniej i dziś w kontekście teologicznym i kulturowym” są: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Więcej o wydarzeniu: https://polonistyka.amu.edu.pl/aktualnosci/ogolne/x-miedzynarodowa-i-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-pt.-jezyk-religijny-dawniej-i-dzis-w-kontekscie-teologicznym-i-kulturowym

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048