Data publikacji w serwisie:

Pierwszy etap wdrażania dokumentu UAM: Plan Równości Płci zakończony

Stworzenie włączającej kultury organizacyjnej UAM wspierającej równość i różnorodność zakładał m.in. przyjęty dwa lata temu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Plan Równości Płci. Właśnie kończy się pierwszy etap wdrażania planu.

Do realizacji przyjęto 6 kluczowych celów. Oprócz tego, wspomnianego na początku, także wspieranie rozwoju karier naukowych. oraz dbanie o zachowanie równowagi płci w procedurach konkursowych, dążenie do tworzenia zrównoważonej reprezentacji płci w organach decyzyjnych uczelni, zespołach oceniających i ewaluacyjnych oraz eksperckich i w komisjach uczelnianych oraz stworzenie warunków pracy ułatwiających łączenie życia zawodowego z rodzinnym, włączanie wymiaru płci do treści badawczych i dydaktycznych oraz działania przeciwko przemocy ze względu na płeć.

W pierwszym etapie udało się zrealizować pierwsze szkolenia równościowe, a także przygotować rekomendacje językowe. Wprowadzono też język równościowy do nowego systemu e-Sylabus. Tematyka równościowa pojawiła się także w ramach zajęć. Podjęto także działania prowadzące do powołania zespołu konsultantów ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Uruchomiono też specjalną stronę internetową https://bezdyskryminacji.amu.edu.pl/plan-rownosci-plci na której można znaleźć informacje i rekomendacje związane z wdrażanym Planem Równości Płci. Dotychczasowa Koordynatorka Planu Równości Płci dr Agata Hauser podkreśla, że możliwość przesyłania informacji i uwag przez wszystkie osoby pracujące na UAM jest szczególnie ważna, bo pozwala pomóc każdej osobie borykającej się z dyskryminacją ze względu na płeć.

Przypomnijmy, że Plan Równości Płci na lata 2022-2025 został wprowadzony zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 lipca 2022 roku. Wynikało to nie tylko z konieczności zachowania spójności z przepisami prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego w zakresie zakazu dyskryminacji i równości, ale także z potrzeby sprostania wymogom programów europejskich, w których UAM uczestniczy, czy w których chciałby aplikować. W szczególności dla wszystkich konkursów programu Horyzont Europa od 2022 roku, przyjęcie Planu Równości Płci jest obowiązkowe i stanowi kryterium kwalifikowalności projektu.

- Działania wdrożeniowe były wyzwaniem, ale myślę, że zrobiliśmy duży krok naprzód. Cieszę się także, że od czasu przyjęcia planu, wiele kwestii stało się bardziej oczywistych w przestrzeni publicznej, akademickiej, niż kiedy rozpoczynaliśmy prace – komentuje dr Agata Hauser.

Co dalej? Kolejne działania zakładają intensyfikację działań związanych z szerszą promocją PRP na UAM oraz zapewnienie lepszego przepływu informacji pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w realizację założeń planu. Nadal też będą kontynuowane zaplanowane działania w ramach realizacji wytyczonych celów.  Dla nowej Koordynatorki PRP UAM, prof. Elżbieta Lesiewicz, istotne jest podnoszenie świadomości w kontekście wyzwań związanych z równością płci poprzez szkolenia, konferencje, wykłady, kursy, kwestia obecności kobiet na stanowiskach zarządczych, promowanie języka inkluzywnego oraz zrównoważonego życia naukowego i rodzinnego.

Fot. Adrian Wykrota

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Plan-Rownosci-Plci-UAM.pdf 18.06.2024 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF Plan-Rownosci-Plci-UAM.pdf(1.7 MB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048