Data publikacji w serwisie:

Planowanie przestrzenne dla przedszkolaków i seniorów

Percepcja otoczenia i jego wpływ na nasze życie to projekt naukowo-edukacyjny realizowany przez członków Akademickiego Koła Gospodarki Przestrzennej (AKNGP) z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.  Poznańska Akademia Przestrzeni powstała w 2015 roku z inicjatywy dra inż. Przemysława Ciesiółki (opiekuna AKNGP) oraz dra inż. Adama Wronkowskiego (dawnego członka Koła, obecnie również pracownika Wydziału). Głównymi celami projektu są:

  • wprowadzenie uczestników w świat planowania przestrzennego, co pomóc ma w budowaniu świadomości społecznej i przestrzennej oraz wrażliwości na otoczenie,
  • pomoc w zrozumieniu zachowań społecznych oraz wzajemnych relacji między człowiekiem a przestrzenią,
  • aktywizacja uczestników w każdym wieku oraz rozwijanie interdyscyplinarnych metod tworzenia przestrzeni.

Projekt przeznaczony jest dla szerokiej grupy odbiorców, bez względu na wiek, w tym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, licealistów, studentów oraz dorosłych. Od 2015 roku w projekcie wzięło udział kilkaset osób. Obok sal akademickich, zajęcia realizowane były także w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach, świetlicach wiejskich, domu dziecka, klubie seniora oraz w zespole szkół specjalnych. Każde spotkanie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb danej grupy.

W ramach projektu odbywają się: Warsztaty praktyczne, stanowiące najważniejszy element projektu, mające na celu zwrócenie uwagi na różnorodne sytuacje zachodzące na terenie miast. Zaczynając od tego, jak powstają, z czego się składają, co jest w nich ważne, poprzez postrzeganie elementów kompozycji urbanistycznej lub bardziej złożonych obszarów należących do miasta, aż po wzajemne zrozumienie stanowisk różnych osób wspólnie żyjących w mieście. Zajęcia mają pokazać, że miasto to nie tylko budynki i ulice, ale przede wszystkim ludzie.

Wykłady poświęcone percepcji przestrzeni, wrażliwości na otoczenie oraz relacjom między człowiekiem a przestrzenią. Dotyczą one również aspektów składających się na szeroko rozumiane pojęcie gospodarki przestrzennej. Dotykają tematów związanych ze współczesnymi problemami miast zarówno w kontekście przestrzennym, jak i społecznym. Prowadzone przez pracowników oraz studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej dają możliwość kompleksowego poznania omawianej problematyki.

Gra miejska polegająca na aktywizacji uczestników poprzez rozgrywkę w przestrzeni miasta. Celem gry jest dotarcie do mety, wypełniając po drodze kolejne zadania. Dzięki grze miejskiej uczestnicy poznają przestrzeń, w której przebywają poprzez tworzenie map mentalnych i zapamiętywanie szczegółów. Ćwiczona jest również orientacja w terenie i czytanie map.

Projekt realizowany jest w trakcie Nocy Naukowców i Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, można jednak zapisać się na zajęcia niezależnie od tych wydarzeń. Osoby zainteresowane Akademią mogą zgłaszać się na adres mailowy: akngp.amu@gmail.com.

Kontakt

Przemysław Stanula

4497