Data publikacji w serwisie:

Podróż do przeszłości... Poznania

Wycieczka po Poznaniu w poszukiwaniu śladów sprzed wielu milionów lat? Jak się okazuje odległa historia Poznania, z czasów przed powstaniem pierwszych osad i sprzed lokacji miasta, “zapisana jest” m.in. na ścianach budynków. Specjalną interaktywną mapę geologiczną, która pozwala na taką wycieczkę, stworzył dr Paweł Wolniewicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Mapę można wykorzystać do samodzielnego spaceru po mieście, szczególnie teraz w warunkach pandemii: większość atrakcji wskazanych na mapie znajduje się na świeżym powietrzu lub na fasadach budynków - mówi dr Paweł Wolniewicz. Naukowiec umieścił na mapie prawie 250 obiektów. Znajdziemy tam informacje o dawnych powodziach w centrum Poznania, dokładny przebieg nieistniejących już koryt Warty i jej dopływów na terenie miasta, dawne wzgórza w centrum miasta, lokalizacje budynków, w których wykorzystano kamienie dekoracyjne ze skamieniałościami z czasów dinozaurów, oraz dawne glinianki, cegielnie, piaskownie, czy polodowcowe formy terenu, w tym moreny czołowe, sandry, wysoczyzny, ozy, kemy.

-  Pomysł na przygotowanie mapy narodził się jesienią ubiegłego roku, krótko po pierwszym zamknięciu muzeów oraz placówek kulturalnych, w tym również Muzeum Ziemi UAM - mówi dr Paweł Wolniewicz. Jak dodaje, mapa przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych odległą historią Poznania. - Nie jest potrzebna wiedza z zakresu geologii: każda z form terenu, wszystkie skały oraz osady są opisane, tak samo jak ich dzieje oraz sposób powstania – zapewnia naukowiec.

Z mapy można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Po kliknięcie na dowolny punkt w granicach miasta wyświetlają się informacje o formach terenu, osadach oraz historii wybranego miejsca. Dodatkowo markerami oznaczone są lokalizacje budynków. Oprócz mapy można również zobaczyć bardzo krótki, składający się z czterech punktów, opis historii geologicznej Poznania.

Mapa jest dostępna na stronie internetowej poświęconej geologii, redagowanej przez dra Pawła Wolniewicza: http://zywaplaneta.pl/po-poznaniu/

Na potrzeby mapy wykorzystany został wcześniejszy projekt autora mapy: wycieczka po skamieniałościach Poznania, której opis znajduje się na stronach Muzeum Ziemi: http://muzeumziemi.amu.edu.pl/poznan/

Na załączonych obrazach:

1. Na interaktywnej mapie można prześledzić dawny przebieg pewnych i przypuszczalnych koryt Warty oraz innych cieków przepływających przez teren Poznania.

2. Dzięki mapie można dowiedzieć się, jak teren dzisiejszego Poznania został ukształtowany w czasie zlodowaceń, i jak zmieniał się w czasie ostatniego tysiąclecia.

3. Na terenie dzisiejszego parku Stare Koryto Warty rzeka płynęła jeszcze 60 lat temu. Przed kilkoma stuleciami odnogi Warty znajdowały się w miejscu co najmniej kilku ulic w obecnym centrum miasta

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048