Data publikacji w serwisie:

Polski design czasów międzywojennych okiem naukowca z UAM

“Po wielkiej wojnie. Nowa Europa 1918-1923” to temat wystawy, którą można oglądać na Placu Wolności. Partnerem ekspozycji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Wydział Nauk o Sztuce przygotował wydarzenia towarzyszące. Pierwszy z filmów, dotyczący polskiego wzornictwa wobec niepodległości, jest już dostępny na stronie uczelni.

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki mówi: - XX-lecie międzywojenne to dla nas nie tylko czas odzyskania niepodległości, ale czasy po I wojnie światowej, a te z kolei są przez część osób, przez część badaczy uznawane za nie tylko symboliczne, ale w gruncie rzeczy praktyczny i realny koniec wielkiego, długiego XIX wieku z całą jego przemysłową, neostylową produkcją - wyjaśnia historyk sztuki. Naukowiec wspomina o pierwszym oficjalnym wystąpieniu polskiej reprezentacji na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, kiedy to wpisaliśmy się w estetykę art déco, której nazwa wzięła się właśnie z wystawy. Okres międzywojenny podsumowuje: - Niewątpliwie ten czas i namysłu, i praktyki artystycznej, i znakomitych sukcesów, może przede wszystkim wystawienniczej natury, to był znakomity fundament dla polskiego wzornictwa II połowy XX wieku, a w zasadzie także czasów współczesnych - mówi prof. Korduba.

Film z wypowiedzią prof. UAM dra hab. Piotra Korduby dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/LQYA10b8l-M

Ekspozycja pt. “Po wielkiej wojnie. Nowa Europa 1918-1923” przygotowana jest przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (https://enrs.eu) - międzynarodową organizację zajmującą się badaniem historycznej pamięci w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na Placu Wolności można zobaczyć ponad 200 archiwaliów - fotografii, dokumentów, filmów i map, a także indywidualnych relacji.

Wystawa jest próbą podsumowania burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Jak mówią organizatorzy, przedstawia ona Europę po Wielkiej Wojnie w kontekście międzynarodowym, ułatwiając tym samym lepsze zrozumienie jej znaczenia w procesie kształtowania nowego porządku europejskiego po I wojnie światowej.

Wystawę można oglądać na Placu Wolności do 13 kwietnia 2021 roku.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048