Data publikacji w serwisie:

Pomiędzy kryminologią, penitencjarystyką i prawem

W piątek, 14.06 w  Collegium Minus odbyło się seminarium naukowe zatytułowane "Pomiędzy kryminologią, penitencjarystyką i prawem". Podczas spotkania obchodzący jubileusz 70-lecia urodzin prof. Piotr Stępniak z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM otrzymał Księgę Jubileuszową. Wydarzenie otworzył Prorektor ds. relacji z otoczeniem prof. Zbyszko Melosik.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048