Data publikacji w serwisie:

Ponad 50 kolorowych kartek

Ania, Adam i Tomasz to autorzy tegorocznych kartek świątecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cała trójka to studenci Kolorowego Uniwersytetu, którzy wygrali konkurs ogłoszony przez rektorkę UAM prof. Bogumiłę Kaniewską.

Zwycięskie ilustracje świąteczne zostały wybrane spośród 50 nadesłanych prac. Kartki: Anny Dziamskiej, Adama Jóźwiaka i Tomasza Mrozka zostaną wykorzystane do złożenia tradycyjnych i elektronicznych życzeń zarówno przez zespół rektorski UAM jak i członków Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, której rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska jest przewodniczącą.

Kolorowy Uniwersytet UAM to inicjatywa popularyzująca naukę wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Od 2021 roku dzięki pełnej formule online do udziału zaproszone są wszystkie chętne dzieci z całej Polski.

Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć pod adresem: https://kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl/galeria/konkurs-na-kartke-swiateczna/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048