Data publikacji w serwisie:

Ponadczasowe teksty i gesty Jana Pawła II - konferencja naukowa online na UAM

“Jan Paweł II – nasz współczesny” - to tytuł konferencji online na którą zaprasza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozpocznie się w piątek, 15 maja, o godz. 10:00. Z uwagi na pandemię, konferencję zaplanowano w internecie bez wcześniejszej rejestracji uczestników. Transmisja odbędzie się na profilu facebookowym WNPiD. Pytania do referentów oraz wypowiedzi uczestników można zgłaszać (także w czasie konferencji) za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: 100latJP2@amu.edu.pl

- Minęło 15 lat od śmierci św. Jana Pawła II – papieża, wybitnego Polaka i doktora h. c. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Świat, Kościół, Polska uległy w tym czasie znaczącym przemianom. Czy nauczanie Jana Pawła II stanowi nadal fundament, na którym możemy budować wizję przyszłości, czy jest aktualne, czy nie straciło mocy przekonywania? - pytają organizatorzy konferencji.

Konferencję otworzą on-line ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. Udział wezmą naukowcy m.in z KUL-u oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu a także publicyści m.in. ksiądz Adam Boniecki. Uczestnicy konferencji podejmą temat aktualnego wymiaru spuścizny pontyfikatu Jana Pawła II. Czy jest ona nadal ważną dyrektywą naszego myślenia, a może ma już wymiar jedynie historyczny? - Pragniemy zastanowić się nad ponadczasową warstwą myśli papieskiej, zapytać o jej uniwersalną wartość. Nie powinniśmy ograniczać naszej refleksji wyłącznie do całkowicie aprobatywnego spojrzenia na słowa, teksty i gesty Jana Pawła II, zwłaszcza dlatego, że podejmujemy ją w przestrzeni akademickiej. Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja, daje szansę na to abyśmy przezwyciężyli ograniczenia hagiografii i podjęli to, na co zasłużyła wielkość tego człowieka i jego myśli – krytyczny namysł nad aktualnością jego nauczania - mówi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prorektor UAM, prof. Tadeusz Wallas.

Zaplanowano następujący program wydarzenia:

Otwarcie konferencji:

 1. prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 1. ks. abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Referaty:

 1. prof. dr hab. Stefan Jurga (rektor UAM w latach 1996 - 2002), Papież Jan Paweł II – doktor honorowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: refleksja osobista;
 2. ks. dr Mirosław Tykfer (redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”), Fenomenologiczne podstawy myśli Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II;
 1. prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (UAM, IPN Oddz. w Poznaniu), Jan Paweł II – papież otwarty na świat i wierny Tradycji;
 1. ks. prof. UAM. dr hab. Maciej Olczyk (UAM), Jan Paweł II – strażnik demokracji szanującej ład etyczny;
 1. ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka (KUL), Prawda i wolność w nauczaniu św. Jana Pawła II;
 1. o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Święty Jan Paweł Wielki – papież rodziny;
 2. prof. dr hab. Kazimierz Ilski (UAM), Święty Ambroży i święty Jan Paweł II wobec migracji i biedy;
 1. prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak (UAM), Wybór kulturowy. Tożsamość narodowa w ujęciu Karola Wojtyły (Jana Pawła II).
 1. ks. Adam Boniecki (Przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów w latach 1993–1999, w latach 1999–2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”), Papież medialny. Z doświadczeń redaktora naczelnego polskiej edycji L'Osservatore Romano.

Dyskusja.

Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/events/264692184911937/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048