Data publikacji w serwisie:

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP na UAM

12 maja, w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Obrady zespołu dotyczyły przede wszystkim tematu mikropoświadczeń, ich wpływu i znaczenia dla internacjonalizacji. Dyskusje objęły również programów studiów, podwójnych dyplomów oraz tego, z jaką praktyką i wyzwaniami spotyka się współpraca międzynarodowa.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Komisji, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048