Data publikacji w serwisie:

Powołani, aby rozmawiać - porozumienie w sprawie mediacji

UAM będzie współpracował z poznańskim oddziałem Polskiego Centrum Mediacji. Porozumienie w tej sprawie podpisały 16 listopada: Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska oraz Prezeska oddziału PCM Joanna Jabłońska. Obie strony zadeklarowały propagowanie idei mediacji poprzez działalność edukacyjną i naukową, współpracę przy organizacji szkoleń, konferencji i studiów podyplomowych, a także realizację programów praktyk i staży studenckich.

Zgodnie z polityką UAM to właśnie system mediacji jest priorytetową metodą rozwiązywania konfliktów w społeczności akademickiej (w tym na tle polityki antydyskryminacyjnej). Rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła radość z faktu, że to kolejny krok w kierunku budowania właściwej kultury pracy: - Mamy osoby chętne do tego, aby zaangażować się w budowanie procesu mediacji i mamy zbudowaną strukturę - mówiła Pani Rektor.

- Cieszę się, że inaugurujemy funkcjonowanie, mam nadzieję spójnego i efektywnego, systemu mediacyjnego w naszym Uniwersytecie. Jego uruchomienie jest realizacją zapowiedzi zawartej w dokumencie “Polityka równościowa i antydyskryminacyjna” - przypomniał prof. Robert Kmieciak, Rzecznik Praw i Wolności Akademickich.

- Przy współpracy Polskiego Centrum Mediacji kształcimy, w ramach studiów podyplomowych, potencjalnych mediatorów, bo jak wiemy mediacja dotyczy różnych aspektów funkcjonowania życia. Z jednej strony oczywiście konfliktów natury społecznej, z drugiej strony jesteśmy aktywnym uczestnikiem działań ogólnopolskich w zakresie mediacji o charakterze gospodarczym - mówił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Tomasz Nieborak przypominając, że na wydziale działa już Centrum Wsparcia Mediacji, którym kieruje prof. Joanna Mucha i które popularyzuje mediacje w środowisku akademickim nie tylko na UAM.

Porozumienie podpisane zostało na Wydziale Prawa i Administracji a towarzyszyło mu seminarium zatytułowane "Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim w kontekście polityki antydyskryminacyjnej" Wzięli w nim udział m.in. rzecznicy i mediatorzy akademiccy szkół wyższych, którzy rozmawiali o konfliktach mających lub mogących mieć miejsce w związku z funkcjonowaniem w społecznościach uczelnianych i możliwości ich rozwiązania w nieantagonistyczny sposób.

Podczas seminarium wręczono także powołania mediatorom:

  • mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu:

dr Ewelina Flatow-Kaleta,

Halina Kutereba,

Rafał Piekarski,

Katarzyna Radziejewska,

Anna Warlich,

  • mediatorzy - pracownicy UAM:

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, Wydział Historii,

prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa,

mgr Joanna Dembińska, Sekcja Rekrutacji oraz Rozwoju Pracowników,

dr Hanna Karaszewska, Wydział Studiów Edukacyjnych,

dr Piotr Karlik, Wydział Prawa i Administracji,

prof. UAM dr hab. Elżbieta Kotkowska, Wydział Teologiczny,

mgr Klaudia Łęcka, Sekcja Rekrutacji oraz Rozwoju Pracowników,

prof. UAM Danuta Michałowska, Wydział Filozoficzny,

mgr Dominika Mroczek-Dąbrowska, Wydział Archeologii,

prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, Wydział Prawa i Administracji,

dr Martyna Plucińska-Nowak, Wydział Socjologii,

dr Joanna Rajewska de Mezer, Wydział Studiów Edukacyjnych,

dr Ewelina Silecka-Marek, Wydział Studiów Edukacyjnych,

prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska, Wydział Historii,

dr Agnieszka Wojcieszak-John, Wydział Prawa i Administracji,

dr Joanna Zajączkowska-Burtowy, Wydział Prawa i Administracji.

fot. Łukasz Gdak

Kontakt

Przemysław Stanula

4497