Data publikacji w serwisie:

Poznań, jaki jest, każdy widzi

„Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” pytają naukowcy z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i czekają na odpowiedzi w formie tekstu lub nagrania. To czwarta odsłona akcji, która po raz pierwszy odbyła się ponad 90 lat temu!

- Organizujemy ten konkurs, ponieważ jesteśmy przekonani, że Poznań jest taki, jaki istnieje w doświadczeniu pojedynczych ludzi – mieszkanek i mieszkańców tego miasta, a także osób mieszkających poza Poznaniem i związanych z nim na różne sposoby - wyjaśniają organizatorzy. Naukowcy liczą na własne przemyślenia respondentów, jednak podsuwają także pytania, które mogą pomóc w przygotowaniu odpowiedzi na konkursowe pytanie. Dotyczą m.in. tego co w mieście się podoba, a także Poznania w przyszłości.

- Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do osób mieszkających w Poznaniu lub związanych z nim (np. mieszkańców aglomeracji), w różnym wieku, o różnych poglądach i perspektywach życiowych - podkreśla dr Jacek Kubera z WS UAM. Wypowiedzi pisemne (5-40 stron) i mówione (nagrane, 25-75 minut) zbierane są do 30 czerwca 2021 r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone a wybrane za zgodą autorek i autorów, opublikowane. Wszystkie posłużą do socjologicznych badań nad Poznaniem.

Jak podkreślają socjologowie, poprzez różne wypowiedzi osób, które doświadczają miasta, konkursy z cyklu “Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” wspierają debatę na ważne tematy dla życia w tym mieście. Po raz pierwszy, przy okazji PeWuKi, konkurs zorganizował w 1928 r. Florian Znaniecki, dyrektor Polskiego Instytut Socjologicznego, jeden z twórców metody biograficznej w socjologii. W1964 r. pod egidą Katedry Socjologii UAM badanie powtórzył Janusz Ziółkowski, socjolog miasta i procesów urbanizacji. Trzeci konkurs ogłosili w 1994 r. prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki i prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski w imieniu Instytutu Socjologii UAM.

W tym roku konkurs organizuje Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Zespół naukowy tworzą: dr Maciej Frąckowiak i dr Jacek Kubera (koordynatorzy), prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, prof. dr hab. Marek Ziółkowski i Agnieszka Ziółkowska (inicjatorzy) oraz Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu). W zespole projektu działają także Cezary Tyliński (koordynacja promocji) i Anna Wawdysz (współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim).

Prace można zgłaszać do 18 lipca 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 5 listopada 2021 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://www.czympoznan.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048