Data publikacji w serwisie:

Praca magisterska z UAM nagrodzona w konkursie

Anna Sobczak, doktorantka z Zakładu Socjologii Edukacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM zdobyła II nagrodę za pracę magisterską w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Była to już XX edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Praca laureatki z UAM została zatytułowana Zjawisko „McJob” i młodzież na współczesnym rynku pracy.

- Nagrodzona praca magisterska, mieszcząca się w obrębie socjologii edukacji, poświęcona została zjawisku „McJob” i makdonaldyzacji społeczeństwa na tle przemian współczesnego rynku pracy oraz rekonstrukcji tożsamości młodzieży. Dotyczy ona w szczególności tego segmentu rynku pracy, który wiąże się z pracą młodych ludzi w warunkach definiowanych przez „McJob”, a więc zatrudnienia tymczasowego, nisko płatnego o niewielkim prestiżu. Praca ma charakter badawczy. Przeprowadzone badania jakościowe odnosiły się do sposobów postrzegania przez młodzież zjawiska „McJob” oraz wpływu tego typu zatrudnienia na społeczno-zawodową biografię osób młodych - wyjaśnia Anna Sobczak.

Sukces Pani Anny Sobczak jest tym większy, że rywalizowała ona z autorami prac powstających na uczelniach ekonomicznych, w problematyce dotyczącej bliższych im tematów. W konkursie doceniono także prof. Zbyszko Melosika, promotora zwycięskiej pracy, przyznając mu specjalne podziękowanie.

Konkursem objęte były prace magisterskie i doktorskie zakończone w roku kalendarzowym 2017 i 2018, podejmujące problematykę pracy i polityki społecznej. Zgłoszenia do konkursu dokonywał dziekan wydziału lub dyrektor jednostki nadającej stopień doktora.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podejmuje problemy pracy i polityki społecznej w sposób interdyscyplinarny. Jednostką nadzorującą dla IPiSS jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048