Data publikacji w serwisie:

Praca z UAM nagrodzona w konkursie „Otwarte Drzwi”

Praca magisterska Aleksandry Bawolskiej-Piszczatowskiej „Rodzice dziecka zagrożonego niepełnosprawnością - (nie)obecność wsparcia”, przygotowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobyła I miejsce w konkursie „Otwarte Drzwi”, w kategorii rehabilitacja medyczna. Konkurs zorganizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi” organizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności wśród osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, a także wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest także promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących szeroko pojętej rehabilitacji i integracji społecznej.

Prace są oceniane przez niezależną komisję złożoną z przedstawicieli środowiska akademickiego – uczelni medycznych, politechnik i szeroko pojętej humanistyki.

Nagrody w XVI edycji konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności „Otwarte drzwi” wręczono 27 listopada Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Nagrody – o łącznej kwocie 44 tysiące złotych – przyznane zostały w trzech kategoriach dla najlepszych prac magisterskich: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa i rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, a także rehabilitacja medyczna mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Promotorem pracy Aleksandry Bawolskiej-Piszczatowskiej jest prof. Danuta Kopeć z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Fot. Materiały PFRON

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048