Data publikacji w serwisie:

Prezydent-elekt Societas Linguistica Europaea

Prof. UAM dr hab. Magdalena Wrembel z Wydziału Anglistyki UAM została wybrana Prezydentem-elektem stowarzyszenia Societas Linguistica Europaea na kadencję 2020-2023 (2020 - prezydent-elekt, 2021 - prezydent, 2022 - wice-prezydent).

Societas Linguistica Europaea jest największym europejskim stowarzyszeniem językoznawców zrzeszającym członków z całego świata. Odbywające się od 1966 doroczne konferencje SLE stanowią prestiżowe forum naukowe obejmujące badania z wszystkich dziedzin językoznawstwa.

Prof. Magdalena Wrembel będzie trzecią prezydent w długoletniej historii SLE, która wywodzi się z Wydziału Anglistyki UAM.

Więcej o SLE:
https://societaslinguistica.eu/about-societas-linguistica-europaea/

Więcej informacji na temat prof. Magdaleny Wrembel:

http://wa.amu.edu.pl/wa/wrembel_magdalena

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497