Data publikacji w serwisie:

Prof. Albrecht Classen na UAM

W dniach 19–21 maja UAM będzie gościć Profesora Albrechta Classena z Uniwersytetu w Arizonie. Naukowiec wygłosi w piątek wykład otwarty pt. „Globalism before globalism in the pre-modern age” (Wydział Historii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 1.63, godz. 12.30).

Profesor Albrecht Classen jest badaczem o bardzo rozległych zainteresowaniach, znanym jednak przede wszystkim jako wybitny znawca kultury i literatury średniowiecznej. Wśród ponad stu jego książek trzeba wspomnieć autorskie monografie Autobiographische Lyrik (1991), Reading Medieval Women Literature (2016), czy najświeższą Wisdom from the European Middle Ages: Literary and Didactic Perspectives. A Study, Anthology, and Commentary (2022), a także redagowane przezeń Handbook of Medieval Studies (2010) oraz Handbook of Medieval Culture (2015). W 2021 roku uświetnił swoim artykułem „The Agency of Female Characters in Late Medieval German Verse Narratives” zbiór studiów dedykowanych jego przyjacielowi, profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, z okazji jubileuszu osiemdziesiątych urodzin (Totius mundi philohistor, Wydawnictwo Wydziału Historii UAM).

Wykład naukowca będzie można także oglądać online, pod adresem: https://youtu.be/nDDal6BV4uM

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048