Data publikacji w serwisie:

Prof. Andrzej Bogusław Legocki doktorem honorowym UAM

We wtorek, 30 maja, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzejowi Bogusławowi Legockiemu.

Prof. A. B. Legocki jest biochemikiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i absolwentem UAM. W latach 2003–2006 był prezesem PAN. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, wybitnym reformatorem i organizatorem polskiej nauki. W swoich badaniach zajmuje się biochemią i biologią molekularną roślin.

Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa UAM profesorowi Andrzejowi Bogusławowi Legockiemu Senat UAM podjął 19 grudnia 2022 roku.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048