Data publikacji w serwisie:

Prof. Anna Wolff-Powęska uhonorowana Nagrodą Dialogu

25 października w Bad Homburg prof. Anna Wolff-Powęska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odebrała Nagrodę Dialogu redakcji polsko-niemieckiego czasopisma „Dialog” oraz Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich.

Prof. A. Wolff-Powęska jest emerytowanym profesorem UAM. W latach 1990–2004 kierowała Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Jest przewodniczącą rady naukowej Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Jest jednym z najważniejszych polskich ekspertów w dziedzinie historii Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich.  Za dokonania naukowe i za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania oraz rozwoju stosunków polsko-niemieckich została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała także między innymi Europejską Nagrodę Obywatelską (2014 r.), Nagrodą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2016 r.) oraz Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowioną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2008).

Nagroda Dialogu przyznawana jest corocznie od 2005 roku. Wyróżnienie trafia do osób, instytucji, inicjatyw, projektów medialnych oraz redakcji, które szczególnie angażują się w dialog międzynarodowy i międzykulturowy w Europie oraz działają na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich. Nagroda składa się z dzieła sztuki autorstwa mieszkającej w Berlinie polskiej artystki Lidii Karbowskiej oraz dyplomu. Dzieło sztuki zawiera tekst Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.

fot. Adrian Wykrota

fot. Piotr Mordel (wydarzenie)

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497