Data publikacji w serwisie:

Prof. dr. Gojko Tešić, zasłużony dla polskiej kultury, z medalem UAM

Prof. dr. Gojko Tešić, wybitny znawca słowiańskiej awangardy, zasłużony dla polskiej kultury otrzymał we wtorek, 9 kwietnia medal “Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” - Wieloletni trud Pana Profesora Tešića, upowszechniającego w serbskiej przestrzeni kulturowej i społecznej, szczególnie w latach osiemdziesiątych i latach następnych, kulturę i literaturę polską oraz jej demokratyczne oblicze, doskonale uzasadniają akademickie laury, które Mu dzisiaj przyznajemy jako Człowiekowi ucieleśniającemu ideę Uniwersytetu - mówiła Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Prof. dr Gojko Tešić jest emerytowanym profesorem, dawniej związanym z Instytutem Literatury i Sztuki w Belgradzie (1977–2008) i Uniwersytetem w Nowym Sadzie (2008–2018). Jest wybitnym badaczem awangardy, zarówno serbskiej, rosyjskiej, jak i europejskiej. Posiada olbrzymi dorobek naukowy oraz osiągnięcia wydawnicze, w tym polonistyczne. Był redaktorem licznych czasopism (Књижевна историја, Развитак, Књижевна критика, Књижевност, Књижевне новине, Политика). Jako redaktor czasopisma Књижевна реч (1977–1980) oraz redaktor naczelny (1980–1984) tego ważnego periodyku literackiego w Jugosławii szeroko, kompetentnie i sukcesywnie informował jugosłowiańską opinię publiczną o polskim życiu literackim i polskiej filologii. Kolejne pokolenia serbskich tłumaczy literatury polskiej, jak Petar Vujičić (1924–1993), Biserka Rajčić (1940), Ljubica Rosić (1944), Milica Markić (1966) publikowały przekłady literatury polskiej w czasopismach na zlecenie Gojka Tešicia.

Niebywałą popularność w Jugosławii zyskał tzw. “polski numer stanu wojennego Књижевнe речи”, w całości poświęcony polskiej literaturze “drugiego obiegu”. Jak mówił podczas uroczystości prof. Gojko Tešić: - Niezaprzeczalnie największym echem odbił się polski numer 178, który wyszedł, co za zbieg okoliczności, 12 grudnia 1981 roku, w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego.  Z symbolem “Solidarności” na pierwszej stronie, była to swego rodzaju antologia tego, co w ówczesnej literaturze polskiej było najcenniejsze i na co złożyły się dzieła 48 autorów. Od tego czasu do dziś mogę z dumą mówić, że Polska żyje w moim sercu - dodał laureat medalu “Za zasługi dla UAM”.

- Swoim wieloletnim zaangażowaniem w promocję literatury polskiej w Jugosławii Gojko Tešić zaskarbił sobie naszą wielką wdzięczność - podkreśla prof. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. - Powiedzieć, że Gojko Tešić był, jak to się zwykle mówi, ambasadorem lub spiritus movens literatury polskiej w Jugosławii w tamtych trudnych czasach, to za mało. Ten badacz przez wiele lat, działając bezinteresownie, skutecznie i systematycznie – wbrew wszelkim przeciwnościom – utrwalał rangę polskiej literatury, wpisując się w długą listę serbskich, jugosłowiańskich i południowosłowiańskich polonofili - dodaje prof. Tomasz Mizerkiewicz.

Laudację wygłosił prof. Bogusław Zieliński z Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.  Senat UAM podjął uchwałę w sprawie przyznania medalu w dniu 30 października 2023 r.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048