Data publikacji w serwisie:

Prof. Hartmut Bauer z Uniwersytetu w Poczdamie z Medalem za zasługi dla UAM

Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wieloletniej współpracy prof. Hartmuta Bauera z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, szczególnie z Wydziałem Prawa i Administracji.

- Osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość Pana Profesora owocuje nie tylko wieloma kontaktami, ale również trwałymi więzami partnerstwa i przyjaźni - mówiła podczas uroczystości rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. - Na szczególne uznanie Pana Profesora zasługuje Jego ogromne zaangażowanie w organizację Niemiecko-Polskich Kolokwiów Prawa Administracyjnego i opieka naukowa nad młodymi polskimi uczonymi, w tym z naszego Uniwersytetu - dodała prof. B. Kaniewska.

Medal za zasługi dla UAM jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem. Przyznawany jest m. in. inicjatorom i pionierom współpracy międzyuczelnianej oraz osobom, które mają szczególny wkład w rozwój kapitału naukowego uczelni. Senat Uniwersytetu przyznał go prof. Hartmutowi Bauerowi na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048