Data publikacji w serwisie:

Prof. Hubert Orłowski z medalem Homini Vere Academico

Germanista z Wydziału Neofilologii UAM, prof. Hubert Orłowski, został wyróżniony medalem Homini Vere Academico. W piątek, 13 grudnia, odznaczenie wręczył naukowcowi rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Profesor Orłowski to wspaniały wykładowca i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, to uczony najwyższej miary, nadal bardzo aktywnie uczestniczący w życiu naukowym – mówił podczas uroczystości rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Profesor Hubert Orłowski jest jednym z czołowych europejskich germanistów. Pełnił szereg rozmaitych funkcji na Uniwersytecie. W latach 1982-1984 był prorektorem, wcześniej, w latach 1972-1975, prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Filologicznym. W latach 1975-1984 – pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. Za swoją działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami. Otrzymał m.in.: Krzyż Komandorski (2005), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyż Honorowy Republiki Austrii I Klasy (1984) za zasługi dla nauki i sztuki, Złoty Medal Goethego Instytutu Goethego w Monachium. Profesor Hubert Orłowski jest także Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego (2005) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2009). Obecnie pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048