Data publikacji w serwisie:

Prof. Jerzy Marian Brzeziński odznaczony medalem Homini Vere Academico

We wtorek, 28 lipca 2020 r., odbyła się uroczystość wręczenia medalu Homini Vere Academico prof. Jerzemu Marianowi Brzezińskiemu, psychologowi z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

- Profesor Brzeziński to Człowiek Uniwersytetu! - mówił podczas uroczystości rektor UAM prof. Andrzej Lesicki - Panie profesorze, kieruję dziś wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za lata działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, za zaangażowanie w pracę z młodzieżą i ogromną pasję, która zmienia życie innych. Pozostaje pan dla nas autorytetem jako nauczyciel akademicki, niestrudzenie dbający o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń i znakomity naukowiec. Pan Profesor to wspaniały wykładowca i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, to uczony najwyższej miary, nadal bardzo aktywnie uczestniczący w życiu naukowym. Wzór uczonego oddanego nauce i społeczeństwu - dodał rektor.

W swoim wystąpieniu po wręczeniu nagrody prof. J.M Brzeziński mówił m.in. o wolności nauki. Nawiązał do wykładu prof. Kazimierza Twardowskiego “O dostojeństwie Uniwersytetu” oraz eseju z 1936 roku wybitnego filozofa Kazimierza Ajdukiewicza. Mówił o czterech wymiarach wolności nauki rozumianej jako: wolność wyboru problematyki, wyboru metod badań, wolność myśli i wolność słowa oraz opinii, ale dobrze sprawdzonych. - Nasz Uniwersytet jest z ducha tych wymienionych wartości - mówił prof. Brzeziński i dodał - Służyłem Uniwersytetowi i PAN i to mnie bardzo cieszy.

Prof. Jerzy Marian Brzeziński jest psychologiem specjalizującym się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. To wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych i dziekan WNS w latach 1981-1985 oraz 1990-1996.

Prof. J. M. Brzeziński jest doktorem honoris causa: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2010), Uniwersytetu Gdańskiego (2010) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2018), Profesorem Honorowym Uniwersytetu Śląskiego (2015) i Członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (od 2007), redaktorem naczelnym i współredaktorem wielu czasopism naukowych, przewodniczącym Zespołu Nauk Humanistycznych i członkiem Komitetu Badań Naukowych (od 1997), członkiem Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (od 1991, od 1997 przewodniczącym sekcji, członkiem ponownie od 2016), członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych (od 1981), oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 1972).

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu".

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048