Data publikacji w serwisie:

Prof. Jerzy Marian Brzeziński z UAM doktorem honorowym UMCS!

Prof. Jerzy M. Brzeziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wyróżnienie zostało wręczone 12 grudnia w Lublinie.

Wyróżnienie przyznano w uznaniu za niezwykle bogaty dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, stworzenie metodologii badań naukowych współczesnej polskiej psychologii i innych nauk społecznych, wypracowanie standardów etyki procesu badawczego oraz diagnozy psychologicznej, współtworzenie modelu kształcenia w zakresie psychologii, ogromne zasługi w kształceniu studentów i rozwijaniu polskiej kadry naukowej w zakresie psychologii, opracowanie roli i misji uniwersytetu w zmieniającym się świecie, a także za owocną współpracę z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Profesor Jerzy M. Brzeziński jest psychologiem, specjalizuje się w metodologii i diagnostyce psychologicznej oraz etyce badań naukowych. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Związany z Wydziałem Nauk Społecznych UAM, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję dziekana, dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych. Przewodniczy także licznym komitetom i komisjom naukowym, jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Opublikował wiele prac naukowych, w tym m.in. „Metodologię badań psychologicznych” i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”. (ak)

Fot. Bartosz Proll, UMCS