Data publikacji w serwisie:

Prof. Marian Kępiński odznaczony pośmiertnie medalem Homini Vere Academico

Profesor Wydziału Prawa i Administracji, Marian Kępiński, został pośmiertnie uhonorowany medalem Homini Vere Academico. Uroczystość odbyła się w czwartek, 13 czerwca. Medal z rąk Rektora UAM odebrała żona śp. Profesora, Maria Smykała-Kępińska.

- Profesor Marian Kępiński w pełni zasługuje na miano prawdziwego człowieka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z uczelnią związany był przez ponad 50 lat, najpierw, jako jego absolwent, a następnie pracownik Wydziału Prawa i Administracji – mówił podczas uroczystości JM Rektor prof. Andrzej Lesicki. – Na swym ukochanym Wydziale pełnił funkcję prodziekana, był długoletnim kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego oraz Katedry Prawa Europejskiego. Profesor Marian Kępiński był wybitnym specjalistą prawa cywilnego, europejskiego i prawa własności intelektualnej – dodał Rektor.

Profesor był autorytetem z zakresu problematyki czynów nieuczciwej konkurencji. Był także członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za swe zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu".

Fot. Jagoda Haloszka

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048